CV

 

CV Artūras Makštutis-Maksimilianas
gimė 1964 m. Obelių miestelyje, Lietuvoje

Išsilavinimas:
1983- 1984 Vienožinskio Meno Mokykla, Vilnius
1986-1992 Vilniaus Dailės Akademija, skulptūros specialybė
Autorinės parodos:
1991 Galerija 91, Vilnius
1992 Medalių Galerija, Vilnius
1992 Instaliacija „Sapnas“ Akademijos galerija, Vilnius
1997 „Arkos“ galerija Vilnius
2004 Projektas „Alisa čia nebegyvena", fotografija, objektas. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salė, Vilnius
2009 Paroda „Pusiausvyra“ Šv.Jono Gatvės Galerija, Vilnius
2010 Skulptūra „Kunigaikštis Vildaugas“ VšĮ Užupio Meno Inkubatorius ,Vilnius
2010 Projektas “Užupio Geležis“ fotografija, objektai, instaliacija, galerija „Galera“ ,VšĮ Užupio Meno Inkubatorius ,Vilnius
2012 skulptura Angelų muziejui, Anykščiai, Lietuva
2015 skulptūros ir fotogafijos paroda "Mūsų Reikalas" Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras,Merkinė.Lt.
2016  paroda „Susisiekiantys indai“  InTegra House  mokymo centras, Subartėnai
2017 „Žingsniai sode“ skulptūros paroda Spa Vilnius ,Druskininkai,  LT

2019 „Kelionių vadovas“ skulptūra, fotografija,objektai  Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

2021 „Kosmonautų gatvė“ skulptūros paroda galerija Morka, Vilnius,

Druskininkų miesto muziejaus galerija, Druskininkai

 

Atrinktos grupinės parodos:
1989 „Gamta mumyse“ Vilniaus Dailės Akademija
1989 „Gamta mumyse“. Meno Dienos. Vidaus Reikalų Ministerijos Kultūros ir Sporto Rūmai
1989 „Vilnius jaunųjų Menininkų Dienos“ Menininkų Namai, Vilnius
1990 „Įvairiacijos" Vilniaus Dailės Akademija
1991 Performensai su grupe „Žalias Lapas“, Nida, Lietuva
1991 Paroda su grupe „Mes“ Šiaulių Dailės Parodų Rūmai , Šiauliai
1993 Vorkšopas ir paroda Horno Menininkų Namuose, Austrija
1994 Projekto „Ritmas“ realizacija Atelier Nord, Oslo, Norvegija
1994 „Būties tvarka“ galerija "MUU ry", Helsinkis; Suomija, galerija "Jutempus", Vilnius, Lietuva
1995 „Neatitikimai“ 6-oji Baltijos Šalių Jaunųjų Menininkų Kūrybos Trienalė. Šiuolaikinio Meno Centras,
Vilnius, Lietuva
1996 „Neseni Dokumentai" Čikaga, JAV
1997 „Viskas kas žmogiška ir būtina“, Lietuvos Aido galerija, Vilnius
1997 „Lodge Bunker“ performensai Jašiūnai, Lietuva
1998 „The Lodge“ koncertas „Opus Nr.l“ Villem Zuyvenstraat 4-6, Rotterdam, Olandija
1997 Paroda Stichting Kunst & Komplex, Rotterdam, Olandija
1998 Paroda „Art is a spirit and never dies" M&A Contemporary Art Gallery, Den Haag, Olandija
2001 „Užupio Respulikos“ menininkų paroda Užsienio Reikalų Ministerijoje,Vilnius
2002 „Užupio Respulikos“ menininkų paroda Place Julės Joffrin, Paris
2002 „The Lodge“ performensas „Ver uit de maat“ festivalyje,“WORM“, Rotterdam, Olandija
2002 „Smegenų Atidarymas“ performensas "Už-upy- Art" festivalyje Vilnius, Lietuva
2002 Paroda „Mano šeima MAFIJA“, “Zolotaja molodiož“ Akademijos galerija, Vilnius
2005 Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos meninikų paroda Lvove, Ukraina
2006 „Užupio Meno Inkubatorius" dailininkų paroda Tampere, Suomija
2007-2008 skulptūrų simpoziumai „Ąžuolų Alėja“ Smalininkuose, Lietuva
2009 Užupio Respublikos menininkų paroda Panevėžio dramos teatre, Panevėžys, Lietuva
2010 Paroda „Geriausia metų skulptūra -09“ “ Šv.Jono Gatvės Galerija, Vilnius
2011 Skulptūros kūrybinės dirbtuvės Liškiavoje „Medgraužis“ ,Lietuva
2013 simpoziumas „Šventosios žemės atminties ženklai“ ,Šventoji, Lietuva.
2014 Projektas " Kūrybinės jungtys Liškiavoje" Liškiava, Lt.
2015 „Mažoji plastika IV“ Klaipėda, LT.
2015 1–oji tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė „ Meno Matas. Laikas“ Alytus ,LT.
2015 "LDS 80-metčio susitikimas"Šv.Jono galerija,Lt

2016  Klubo  „Penktadienis 13“ meninikų paroda „Mažoji galerija ,Druskininkai, LT.
2016  Lietuvių-Lenkų menininkų paroda Gdanske, galerija “NCK“, organizatorius „Mažoji galerija ,Druskininkai ,Gdanskas PL.
2016  Alytaus tarptautinis keramikos simpoziumas „Juodasis Dzūkijos auksas2016“, Alytus, ADAM ,LT

2016  Paroda „Šešėliai“ Šv. Jono Gatvės galerija, Vilnius, LT

2017 Projektas parodų ciklas "Skulptoriai valstybės šimtmečiui" Vilnius

2017  2–oji tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė „ Meno Matas. Erdvė“ Alytus ,LT.

2017  Paroda „Šešėliai #2“ Šv. Jono Gatvės galerija, Vilnius, LT

2017  „Mažoji plastika V“ skulptūros paroda, Klaipėda, LT.

2017  Paroda „Šešėliai #3“ Antano Mončio namai-muziejus, Palanga, LT

2018  „Užsrtėvio pleneras“ Zauliškių k.Kaišiadorių raj. Lt.

2018  Keliaujančios parodos kuratorius  „Čiurlionis pirmasis lietuvių kosmonautas“  Vilnius, Merkinė, Druskininkai  2018-2019

2019  „Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“  "Ne_fiksuojanti laikmena" Arkos galerija, Vilnius

2019 „Šešėliai #4“  Šv. Jono Gatvės galerija, Vilnius, LT

2020  „Čiurlionis pirmasis lietuvių kosmonautas“  M.K.Čiurlionio namai ,Vilnius, Lt

2020  „Menas be stogo“ virtuali  100 dailininkų darbų paroda Vilniuje .menasbestogo.lt 

2021  „Pakitusi realybė“ Klubo „Penktadienis  13“ paroda Jonų gatvės galerija, rūsiai, Vilnius

2021  „Menas be stogo“ virtuali  100 dailininkų darbų paroda Vilniuje .menasbestogo.lt 

2021  Meno mugė „ ArtVilnius“ , galerija „mOrka“  Litexpo rūmai,vilnius

2021  „Kontrbandos sandėliai“, grupės „IŠ REIKALO“paroda  Šv. Jono gatvės galerija,Vilnius lt 

 

 Stipendijos ir premijos:
1990 II -oji premija SMD Vilniaus Dailės Akademijos parodoje. Vilnius
1993 "Kultur Kontac" premija Hornas, Austrija
1994 Sorošo Centro stipendija 3 mėn. Vorkšopas "Atelier Nord", Oslo, Norvegija
2017Lietuvos Kultūros Taryba stipendija 3 mėn

Ankstesnės darbo vietos:
1993-1994 Spektaklio dailininkas Vilniaus Akademinio Dramos Teatro spektaklyje Kobo Abe " Moteris
smėlynuose". Režisierius Valdas Pranulis
1995 Spektaklio dailininkas Šiaulių Dramos Teatre, Fernando Arrabal spektaklyje " Piknikas" Režisierius Valdas Pranulis
1998-2004 dirbo įvairiose reklamos gamybos įmonėse Vilniuje
2004-2005 VšĮ „Užupio Meno Inkubatorius" direktorius
2006-2007 video meno festivalių „Be stogo“ organizavimas UMI ,Vilnius
2005-2010 VšĮ UMI parodų ir projektų koordinatorius, dizaineris, UMI Meno Tarybos narys, www.umi.lt administravimas

Nuo 2011 Gyvena ir dirba Liškiavoje, Varėnos raj.


Kontaktai: tel: 8 688 93939
e-paštas  makdragonas gmail.com
CV Artūras Makštutis -Maksimilianas

Artūras Makštutis born in Obeliai in 1964, Lithuania

Education:
1983-1984 Vienožinskis Art School, Vilnius
1986-1992 Vilnius Academy of Art, sculpture
Solo exhibitions:
1991 Gallery 91, Vilnius
1992 Gallery of Medals, Vilnius
1992 Installation “Dream” gallery “Academia”, Vilnius
1997 Gallery Arka, Vilnius
2004 Projekt „Alisa don’t living here anymore“, photo, object. Lithuanian national commission of UNESCO, Vilnius
2009 "Balance" Šv.Jono Gatvės Galerija, Vilnius
2010 Exhibition “ The Iron of Užupis”, Užupis Art Incubator gallery ”Galera”, Vilnius, Lithuania
2010 Sculpture “Duke Vildaugas” fasade of Užupis Art Incubator gallery ”Galera”, Vilnius, Lithuania
2015  ''Our Affair" Dzukija national park visitors center, Merkinė,Lt.
2016 
ExhibitionInterconnectet vessels   InTegra House  Training center, Subartenai LT.
2017 „Footfall in garden“ sculpture exibition  Spa Vilnius , Druskininkai, LT
2019 „Travelling guide“sculpture,photografia,objets  Alytaus culture and comunikations center, Alytus LT.
2021 “Kosmonaut s street” gallery Morka , Vilnius,  Druskininkai city museum gallery, Druskinikai lt.


Selected group exhibitions:
1989 “Nature in us” Vilnius Academy of Art
“Days of Art” Culture and Sport Palace of the Ministry of Internal Affairs, Vilnius
1989 “Days of Jung Artists” Artists Palace, Vilnius
1990 “Variations” Vilnius Academy of Art
1991 Performances with the group “Green Leaf”, Nida, Lithuania
1993 Workshop and exhibition in Artists House, Horn, Austria
1994 Realization of the project “Rhythm” in Atelier Nord, Oslo, Norway
“Order of Presence” in MUU ry gallery, Helsinki;
gallery Jutempus, Vilnius
1995 “Misfits” 6th Trienal of Young Baltic Art, Contemporary Art Center , Vilnius
1996 “Recent Documents” Chicago, USA
1997 “All thats is human and necessary” Lietuvos Aido gallery, Vilnius
“Lodge Bunker “ performance, Jašiunai, Lithuania
1998 “Lodge” concert “Opus nr1” Villem Zuyvenstraat 4-6, Rotterdam, Netherlands
1997 Exhibition in Stichting Kunst & Komplex, Rotterdam, Netherlands
1998 Exhibition “Art is a spirit and never dies” M&A Contemporary Art Gallery,
Den Haag, Netherlands
2001 Exhibition of the artists of the Užupis in the Ministry of Foreign Affairs ,Vilnius
2002 Exhibition of the artists of the Užupis Republic in Place Jules Joffrin ,Paris
2002 “The Lodge” performance in “Ver uit de maat” festival ,WORM ,Rotterdam
2002 “Brain opening” performance in “Užupis Art Festival”, Vilnius, Lithuania
2003 Exhibition “My family-MAFIJA“,“Zolotaja molodiož“ Akademijos gallery 2000 Vilnius
2004 Post cards exhibition „Aplenk Maksimum su Kalėdom „ Užupis, “Galera”, Vilnius
2005 Lithuanian, Polish, Ukraine artists exhibition in Lvov, Ukraine
2007-2008 Wood sculptur simpozium's "Oak Alley" in Smalininkai, Lithuania
2009 Exhibition of the artists of the Užupis Republic in Panevėžio Drama Theatre, Panevėžys, Lithuania
2010 Exhibition “ The best sculpture of year 09” Šv.Jono Gatvės Galerija, Vilnius
2012 Exhibition in “ArtVilnius” with Užupis Art Incubator gallery ”Galera”, Vilnius, Lithuania
2011-2012 skulptures for “ Museum of Angels” Anykščiai, Lithuania
2013 Simpozium in Šventoji, Lithuania
2
014  project " Creative Connections in Liskiava" Liskiava,Lithuania
2015 “Small Forms Plastic IV” Klaipeda, LT.2015 1- st International Altus Visual Art Biennial “The measure of art.Time” Alytus , LT.
2015 1- st International Altus Visual Art Biennial “The measure of art.Time” Alytus , LT.
2015 „Lithunian Artists’ Aassociation 80 ‘th anniversary meeting “ Šv. Jono Gatvės gallery, Vilnius, LT.
2016  Club  „Fraidady 13“ artists exhibition “  Mazoji galerija” ,Druskininkai, LT.
2016  Lithuanian-Polish artists exhibition Gdansk, gallery “NCK“, organizers „Mazoji galerija ,Druskininkai ,Gdanskas PL.
2016  Alytaus international simposium „Black Gold of Dzukija 2016“, Alytus, ADAM ,LT

2016  Exhibition „Shades“ Šv. Jono Gatvės gallery, Vilnius, LT

2017 Exhibitions round up "Sculptors for states 100”th aniversary"  Lithhuania.

2017  second International Altus Visual Art Biennial “The measure of art.Space” Alytus , LT.

2017  Exhibition „Shades“#2  Šv. Jono Gatvės gallery, Vilnius, LT

2017  „“Small Forms Plastic V” Klaipeda, LT.

2017  Exhibition „Shades“#3  Antano Mončio home-museum, Palanga, LT

2018  simposium „Užstrėvio pleneras“ Zauliškių k. Kaišiadorių raj. Lt.

2018  Traveling  exhibition (curator)  „Čiurlionis first lithuanian spaceman“  Vilnius, Merkinė, Druskininkai  2018-2019

2019  „Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“  "Ne fiksuojanti laikmena" Arkos gallery, Vilnius Lt.

2019 ExhibitionShades#4  Šv. Jono Gatvės gallery, Vilnius, LT

2020  „Čiurlionis first lithuanian spaceman“  M.K.Čiurlionis House,Vilnius Lt.

2020 „Art Needs no roof“  open-air art gallery! 100 artists, Vilnius

2021 „Art Needs no roof“  open-air art gallery! 100 artists, Vilnius

2021 “Changed reality” club  Fraidady 13“ artists exhibition Šv. Jono gallery, Vilnius Lt.

2021  “ Contraband storage” artgroup “IN CONCERN”exhibition Šv. Jono gallery, Vilnius Lt

2021 Art fair “Art Vilnius” gallery “mOrka” exhibition in Litexpo palace ,Vilnius.lt

  

 

  


Scholarships and awards:
1990 II premium in exhibition in Vilnius Academy of Art.
1993 Scholarship of Kultur Kontact, in Austria.
1994 Scholarship of Shoros Center for Contemporary Art in Vilnius and 3 month Workshop in Atelier Nord, Oslo, Norway

2017 Lithuaniain council for cultute 3 months


Former work places:
1994 Scenic designer in Vilnius Academically Drama Theatre. Play “Women in Sandland” by Kobo Abe.
1995 Scenic designer in Šiauliai Drama Theatre. Play “ Picnic” by Fernando Arrabal.
1998-2002 Work as performer in several advertising firms in Vilnius.
2005 Director in artists center “Užupis Art Incubator “ (UAI)
2006-2007 organizing Video art festivals "Be stogo",UAI, Vilnius
2005-2010 coordination of exhibitions and projects in UAI ,designer , www.umi.lt web administrator

Since 2011 living and working in Liškiava , Varėna distr. Lt

contact: makdragonas@gmail.com
tel: +37068893939