Užupio Geležis

 

 

 

Parodos idėja:

 Geležimi Užupio energija srūva iš praeities, dabar - į ateitį.

 

 “Užupio Geležies” idėjos sudedamoji  dalis yra Geležis-metalas,  be kurios žmogaus gyvenimas nebeįsivaizduojamas. Įprastos jos  savybės yra tvirtumas, lankstumas, atsparumas laikui, ugniai ir vandeniui.

Geležies Užupyje randama visur:  vandenyje, žemėje, danguje, namų konstrukcijose,  pagražinimuose, tlituose,  vamzdinėse instaliacijose ir  net virtuvėje.

Geležis pastate tarnauja surišimui, stabilumui, saugumui ir jos kiekis svarbus lygiai tiek pat, kiek ir gyvam organizmui. Kraujyje geležis nulemia kūno stiprybę,  gyvybingumą, atsparumą ligoms ir panašiai kaip armatūra statinyje, išreiškia jo tvirtybę ir jėgą.

Užupio geležis nepaprasta.  Laiko tėmės ženklai , palikti metale perduoda istorijas ,  čia gyvenusių žmonių įpročius, rankų šilumą, energiją , kuri eina laidžiu metalu iš prarasto laiko. Ji  neša Jėgą , cirkuliuojančią Užupio  “organizme”- namuose, žmonėse, ore .

Parodoje Užupio Jėgos pulsavimas matomas namų veiduose, metalinio dekoro fotografijose ir betarpiškai – aprūdijusių metalinių dirbinių fragmentuose.

 

Autorius

 Artūras Maksimilianas

 

Instaliacija,fotografija Užupio geležis 2010

1 Svajonė  2010  geležis, fotografija,piesinys ,280x600 cm.

2 Atodūsiai prie laužo 2010  geležies laužas,el.lempa,  h 110cm.

3 Balkonėlis  2010 geležies laužas , 82x123 cm.

4 Užupio energija  2010  aliuminio remai 25,5x31,5 cm.,fotografija, el. lempos , geležis , 100x210cm.

5 Inkaras 2010  surūdijusi geležis ,fotografija,  h 130cm.

6 Totemas 2010  surūdijusi geležis,medis , 60 x 55 cm.

7 Žibintas  2010 surūdijusi geležis, el.lempa, projektorius, Užupio Respublikos logotipas , h  58,5 x 55 cm.

 

 
Atodūsiai prie laužo

Balkonėlis


Užupio Energija

Inkaras


  O

O

O

Svajonė

Totemas


Žibintas