Lobis ir širdis


Lobis ir širdis  2019 metalinis rėmas,skaitmeninė spauda, diametras 50 cm.

Mt 6, 19–23 „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“

19 “Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia.

20 Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia,

21 nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”